Spracovanie a príprava cesta | TECHNOPEK pekárenské stroje a technológie

Spracovanie a príprava cesta

Turri
vyguľovač CO1600
Turri
vyguľovač CO
Turri
vyguľovač AR
Turri
vyguľovač AR2
Rondo
Smartline
Rondo
MLC


TECHNOPEK s.r.o.
Buzitka 220
985 41 Buzitka
Slovensko

IČO: 35736615
DIČ: 2020211050
DIČSK: SK2020211050

+421 918 552 234
info@technopek.sk