Rezanie v predajni | TECHNOPEK pekárenské stroje a technológie

Rezanie v predajni

Wabäma
Štandarná R-séria
Wabäma
Zabudovateľné modely R


TECHNOPEK s.r.o.
Buzitka 220
985 41 Buzitka
Slovensko

IČO: 35736615
DIČ: 2020211050
DIČSK: SK2020211050

+421 918 552 234
info@technopek.sk