Iné textilné výrobky | TECHNOPEK pekárenské stroje a technológie

Iné textilné výrobky

  • Plátna na bagety
  • Pásy a sieťky pre kysiarne a predkysiarne
  • Vrecká na sypanie múky
  • Vrecká a tašky na pekárske výrobky

Kompletný sortiment textilných výrobkov nájdete tu: Katalóg Plachetky 2020 

Nasledujúci produkt


TECHNOPEK s.r.o.
Buzitka 220
985 41 Buzitka
Slovensko

IČO: 35736615
DIČ: 2020211050
DIČSK: SK2020211050

+421 918 552 234
info@technopek.sk