MIWE eco:nova | TECHNOPEK pekárenské stroje a technológie

MIWE eco:nova

Maximálna rekuperácia energie z pečenia, špeciálne koncipovaná pre pekárne. 

Pekárske pece sú po energetickej stránke trochu špeciálne, lebo vyrábajú teplo v dvoch formách: ako para a ako spaliny. MIWE eco:nova využíva termickú energiu oboch, ale striktne oddelene, lebo len tak je možné dosiahnuť maximálnu celkovú účinnosť. Priemerne získava späť štvrtinu energie, ktorá bola pre pečenie vynaložená (a tým aj približne štvrtinu nákladov). Je pritom použiteľná pre viacero pecí súčasne. 

Popis 

 • centrálny systém spätného získavania tepla - princíp tepelného výmenníka
 • pre menovité výkony horáka 160, 320, 480, 640, 800, 960 kW
 • centrálny systém využiteľný pre veľký počet pecí
 • najvyšší celkový stupeň účinnosti vďaka oddelenia spalín a pary
 • získava späť priemerne štvrtinu energie vynaloženej na pečenie, čo zodpovedá stupňu účinnosti až do 37%
 • čistička spalín oxidu siričitého s CaCo3 - neutralizáciou
 • konštantný celkový ťah vďaka nútenému odsávaniu
 • automatické dynamické prispôsobenie ťahu pre každú pec
 • možnosť individuálneho regulovania ťahu pre každú pec
 • najvyššia prevádzková bezpečnosť vďaka MIWE bypass
 • dotykové ovládanie MIWE TC
Predchádzajúci produkt


TECHNOPEK s.r.o.
Buzitka 220
985 41 Buzitka
Slovensko

IČO: 35736615
DIČ: 2020211050
DIČSK: SK2020211050

+421 918 552 234
info@technopek.sk