MIWE eco: nova

Centrálny systém spetného získavania tepla - princíp tepelného výmeníka. Dodáva sa do menovitého výkonu horáka 320 kW a u 480, 640, 800 a 960 kW.

- centrálny systém využiteľný pre veľký počet pecí

- najvyšší celkový stupeň účinnosti vďaka oddelenia spalín a zplodín

- získava späť priemerne štvrtinu energie vynaloženej na pečenie čo zodpovedá stupňu účinnosti až do 37 %

- čistička spalin oxidu siričitého s CaCo3 - neutralizáciou

- konštantný celkový ťah vďaka nútenému odsávaniu

- automatické dynamické prispôsobenie ťahu pre každú pec

- možnosti individuálneho regulovania ťahu pre každú pec

- najvyššia prevádzková bezpečnosť vďaka MIWE bypass

- ovládanie MIWE TC

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 TECHNOPEK s.r.o.. All Rights Reserved.

Search