Osnabrück, 15.03.2015

S účinnosťou od 01.01.2015 prebrala firma DIOSNA všetky podnikateľské aktivity špecializovaného výrobcu kvasov a kvasných technológií firmy ISERNHÄGER. Týmto sa spojili dva podnikateľské profily, ktoré už dlhodobo patria byť spolu. Toto nové zoskupenie firiem Diosna- Isernhäger bude schopné z jednej ruky ponúkať od výroby kvasov vrátane potrebnej technológie a štartovacích kultúr, cez miesenie a potrebnú logistiku vedenia a podávania cesta kompletne celý tento významný a kvalitu ovplyvňujúci výrobný proces pri výrobe chleba a pečiva. Je to unikátne a jedinečné spojenie v pekárenskom obore.
Diosna s hrdosťou pozerá na svoju takmer 130 ročnú minulosť. Je najväčším svetovým výrobcom miešacej techniky a dokáže uspokojiť rôznorodé technické a technologické požiadavky zákazníkov pri výroby cesta. Isernhäger je pionierom vo výrobe kvasných zariadení, kde ponúka nielen technické riešenia, ale aj technologické vedomosti a poradenstvo vrátane štartovacích kultúr. Spojenie oboch vytvára potrebný predpoklad pre najlepšiu kvalitu cesta a hotového pekárenského výrobku. Sme radi, že môžeme v našich radoch privítať 45 vysoko motivovaných pracovníkov firmy Isernhäger.
Výhodou pre našich zákazníkov je fakt, že sme schopný im ponúknuť vopred definované vlastnosti cesta v parametroch konzistencie, výťažnosti, senzorických vlastností, či teploty a pomocou zvolenej výrobnej techniky a technológie zabezpečíme stabilnú výrobu produktov optimálnych vlastností a kvality.
Diosna a Isernhäger využijú a znásobia na všetkých medzinárodných trhoch synergie vyplývajúce z tohto spojenia s cieľom ponúknuť ich našim zákazníkom. Na Slovensku sú obidvaja výrobcovia dlhoročne a úspešne zastupovaní firmou TECHNOPEK s.r.o., ktorá má spomedzi stredoeurópskych zastúpení najdlhšiu tradíciu a najviac inštalácií oboch výrobcov v prepočte na veľkosť trhu.
Tešíme sa spoločne s našimi vernými zákazníkmi na široké perspektívy, ktoré sa spojením týchto dvoch špecializovaných výrobcov otvárajú.


Dr. Ing. Daniel Gerbel
riaditeľ predaja Ost Europa

 

DIOSNA Dierks & Söhne GmbH
www.diosna.de

Copyright © 2018 TECHNOPEK s.r.o.. All Rights Reserved.

Search