Diosna Rapido Jet

Prevratnou technologickou novinkou v programe firmy Diosna je zariadenie Rapido Jet. Jedná sa o výrobník cesta, kde sa na padajúcu múku vo vertikálnom  tubuse pod vysokým tlakom cez rotujúcu trysku nanáša voda. Voda penetruje častice múky a pod vplyvom kinetickej energie sa tieto spájajú do homogénnej masy. V zlomku sekundy vzniká štruktúra podobná cestu. Po následnom domiešaní a miesiči, alebo dostatočnom zrení je toto cesto spracovateľné. Výhodou zariadenia je vysoký výkon,  výrazne zvýšená výťažnosť cesta, prakticky nulový nárast teploty pri príprave cesta, ako aj jeho zvýšená fermentačná stabilita. Zariadenie sa osvedčilo najmä na prípravu kvasov.

Copyright © 2018 TECHNOPEK s.r.o.. All Rights Reserved.

Search