Diosna priemyselné miešacie zariadenia

Firma  Diosna je celosvetovo etablovaná ako dodávateľ automatizovaných priemyselných zariadení na výrobu, zrenie a dávkovanie   cesta. Plnoautomatizované výrobníky cesta výkonom od 1000 do 6400 kg cesta za hodinu s následným dlhým zrením cesta, alebo priamym vedením cesta  sú ponúkané na báze:
 miešacích strojov s pojazdnými diežami v spojení s robotizovaným lineárnym transportom
Miešacích strojov s autoamtickým vyprázdňovaním cesta cez dno dieže, sólostrojov, alebo tandemu dvoch miesičov,  s následnými vyprázdňovacími a zracími pásmi a dávkovacími košmi.
Kontinuálnych miešacích zariadení

Copyright © 2018 TECHNOPEK s.r.o.. All Rights Reserved.

Search