Diosna dvojšpirálové miesiče

DSP 300 EOd špirálových miesičov Diosna sú odvodené dvojšpirálové miešacie stroje. Ich prednosťou je vyššia intenzita miesenia, vysoký výkon, čo ich predurčuje pre priemyselnú prípravu cesta.


Diosna má v programe nasledovné typy dvojšpirálových miešacích strojov:
Dvojšpirálové miešacie stroje s pojazdnou diežou Diosna Premium DSP 240 A, DSP 300 A a DSP 400 A
Dvojšpirálové miešac

 

ie stroje s automatickým vyprázdňovaním cesta cez dno dieže  Diosna Premium DSP 300 E a DSP 400 E

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 TECHNOPEK s.r.o.. All Rights Reserved.

Search